Чораклик ва йиллик ҳисоботлар

 Ташқи иқтисодий фаолият

2018 йил (йиллик)

Кўрсаткичлар

Ўлчов

бирлиги

Миқдори

Ташки савдо айланмаси

минг АҚШ дол.

52119,0

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

%

80,7

Экспорт

минг АҚШ дол.

18466,3

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

%

59,1

шу жумладан:Пахта толаси

минг АҚШ долл.

0

Кимёвий маҳсулотлар

минг АҚШ долл.

20,5

Рангли ва қора металлар

минг АҚШ долл.

0

Машина ва асбоб ускуналар

минг АҚШ долл.

0,2

Озиқ-овқат моллари 

минг АҚШ долл.

8567,6

Энергия қуввати манбалари

минг АҚШ долл.

96,2

Амалга оширилган хизматлар

минг АҚШ долл.

2791,5

Бошқалар

минг АҚШ долл.

6990,2

шу жумладан кичик тадбиркорлар

минг АҚШ дол.

Х

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

%

Х

Импорт

минг АҚШ дол.

33652,7

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

%

341,1

шу жумладан:Пахта толаси

минг АҚШ долл.


Кимёвий маҳсулотлар

минг АҚШ долл.

682,3

Рангли ва қора металлар

минг АҚШ долл.

651,0

Машина ва асбоб ускуналар

минг АҚШ долл.

23585,7

Озиқ-овқат моллари 

минг АҚШ долл.

2603,1

Энергия қуввати манбалари

минг АҚШ долл.

0

Амалга оширилган хизматлар

минг АҚШ долл.

171,6

Бошқалар

минг АҚШ долл.

5959,0

шу жумладан кичик тадбиркорлар

минг АҚШ дол.

Х

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

%

х

Рўйхатга олинган чет эл инвестицияси мавжуд корхоналар сони

бирлик

77

     шу жумладан:Фаолият кўрсатаётганлари

бирлик

77

Фаолият кўрсатмаётганлари сони

бирлик


Қўшма корхоналарда ишлаётганлар сони

киши


Яратилган маҳсулот, амалга оширилган хизматлар, ишлар амалдаги улгуржи нархларда (баҳоларда)

млн. сўм


Чет эл инвестицияси мавжуд корхоналар томонидан амалга оширилган экспорт ҳажми

минг АҚШ долл. Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш шахобчалари


2019 йил 1 январ ҳолатига

Кўрсаткичлар

Сони

Жами шахобчалар

257

шу жумладан: хизмат турлари бўйича


Якка тартибда пойафзал тикиш

6

Тикув мўйна трикотаж ва тери буюмларини, бош кийимлар ва тўқимачилик, атторлик буюмларини якка тартибда тикиш

28

Уй рўзғор машиналари ва асбобларни таъмирлаш, метал-буюмларини тайёрлаш ва таъмирлаш

4

Транспорт воситаларини таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш

20

Мебел таъмирлаш ва тайёрлаш

12

Калитлар тайёрлаш

2

Кимёвий тозалаш 

4

Кир ювиш хоналари хизмати

0

Турар жойлар (хоналар ва уйлар)ни таъмирлаш

6

Фотография ва фотокинолабараториялар хизмати

6

Ҳаммом ва ювиниш хизматлари

0

Сартарошхона хизмати

56

Ижарага бериш шаҳобчалари хизмати

4

Транспорт хизматлари

49

Маиший хизматларнинг бошқа турлари

40